HIMACHAL PRADESH
BHARATIYA JANATA PARTY
The Party With A Difference

Churah

Shri. Karam Chand Thakur

Vill Vahlam, PO Kuhal, Tehsil Churah, Distt Chamba (HP) 176319

Mandal President Mobile:9418248051
         9817678776
Shri. Shiv Dayal Thakur VPO Bhajradu, Tehsil Churah, Distt Chamba (HP) Mandal General Secretary Mobile:9418293534

Shri. Virender Thakur

VPO Bhajradu, Tehsil Churah, Distt Chamba (HP) Mandal General Secretary Mobile:9857500389Download List (Mandal Karyakartas)